WHAT COLORS SUIT ME? VILKA FÄRGER PASSAR MIG? Färgers betydelse

Read my first post on How to combine colors here.

Läs mitt första inlägg om Hur man kombinerar färger här.

As I mentioned earlier, I will go through my clients’ most common questions and answer them here in my blog. Above you see my first post and here comes part 2, this time I will talk about which signals the colors give and how you find what colors are best for you!

Som jag tidigare nämnt kommer jag att gå igenom mina kunders vanligaste frågor och svara på dem här i bloggen. Ovan ser ni mitt första inlägg och här kommer nu del 2, här kommer jag att prata om färgers betydelse och hur man själv hittar vilka färger man passar i. 

sandraemilia, vilka färger passar mig? what colors suit me?

WHAT DO THE COLORS SAY?

Beige- Peace and quiet

Brown- Gives a sense of calm and that you can trust the person.

Dark blue- Also gives a sense of calm and that you can rely on the person but blue is also considered fine and royal.

Red- Energy and sense of power, stands out

Green- Provides a stable impression, calm but also health and youth.

Yellow- Energy and light-heartedness

So to what can you use this information? For example, if you are going to talk to a group of people and it is important that you get their attention and you want them to feel that you are a person with power- wear red. Should you have a meeting with someone where it is important that the people at the meeting quickly trust you- wear brown. Are you going to work with a group of people and want to add energy- wear yellow. And now I don’t mean that the choice of colors on our clothes is crucial but it makes a difference!

VAD SÄGER FÄRGERNA?

Beige- Lugn och ro

Brunt- Ger en känsla av lugn och att du kan lita på personen.

Mörkblått- Ger också känsla av lugn och att du kan förlita dig på personen men blått anses även fint och kungligt.

Rött- Energi och maktkänsla, sticker ut

Grönt- Ger ett stabilt intryck, lugn men också hälsa och ungdom.

Gult- Energi och lättsamhet

Så till vad kan du använda denna information? Till exempel om du ska prata inför en grupp människa och det är viktigt att du får deras uppmärksamhet och du vill att de känna att du är människa med makt- bär rött. Ska du ha ett möte med någon där det är viktigt att personerna på mötet snabbt litar på dig- bär brunt. Ska du jobba tillsammans med en grupp människor och vill tillföra energi- bär gult! Och nu menar jag inte att valet av färger på våra kläder är avgörande men det gör skillnad!

 

sandraemilia, vogastylechallenge, style challenge, scandinavian style, fashion, outfit

 

WHAT COLORS SUIT ME?

This can of course be a bit difficult to know! But with a few simple ways you can easily see which colors suit you.

 • Analyze the color of your blood vessels on the wrist. Are they more against the blue or the green? If they are more blueish you fit better in cold colors and silver jewelry, if they are more greenish warm colors and golden jewelry are better for you.
 • Put on all-black clothes and place yourself with a mirror against the window so you get daylight on you. Don’t wear any makeup. Test full-color garments in your wardrobe by holding them in front of you to cover your shoulders. What do you see? Do you look greenish, sick, tired, do you get dark circles under your eyes? Are you pale, the cheeks are pulled down, the lips loose their color, the hair loses its luster? Then it’s probably the wrong color for you. If, on the other hand, you look more alert, get color in your face, your eye color shines, the cheekbones are pulled upwards, the lips’ color is enhanced and the hair looks shiny and fresh, then you have the right color for you!

BUT overall, when it comes to colors, I think everyone fits in all colors as long as the color has the right strength, saturation and brightness! So don’t be too hard on yourself and never think “I don’t fit in that color”, because maybe you just haven’t found the right shade of it yet.

VILKA FÄRGER PASSAR MIG?

Det här kan såklart vara lite svårt att veta! Men med några enkla sätt kan du lättare se vilka färger som passar dig.

 • Analysera dina blodådrors färg på handleden. Är de mer mot det blåa eller det gröna? Är dina blåa passar du bättre i kalla färger och silversmycken, är de gröna passar du bättre i varma färger och guldsmycken.
 • Sätt på dig helsvarta kläder och ställ dig med en spegel mot fönstret så du får dagsljus på dig. Var osminkad. Testa helfärgade plagg i din garderob genom att hålla dem framför dig så de täcker dina axlar. Vad ser du? Ser du grön, sjuk, trött ut, mörk under ögonen? Blir du blek, dras kinderna neråt, läpparna tappar sin färg, håret tappar sin glans? Då är det troligen fel färg till dig. Om du däremot ser piggare ut, får färg i ansiktet, din ögonfärg lyser, kindbenen dras uppåt, läpparnas färg förstärks och håret ser glansigt och fräscht ut, då har du rätt färg för just dig!

MEN överlag anser jag när det kommer till färger att alla passar i alla färger så länge som färgen har rätt styrka, mättnad och ljushetsgrad! Så var inte för hår mot dig själv och tänk aldrig “jag passar inte i den färgen”, för kanske har du bara inte hittat rätt nyans av den än.

 

ALSO READ/ LÄS OCKSÅ:

HOW TO COMBINE COLORSHUR MAN KOMBINERAR FÄRGER

1
Follow:

2 Comments

 1. Mia
  22/03/2019 / 09:53

  Wow häfftigt inlägg! Vad sägs skulle passa till en arbetsintervju? Många av dom händer ju nu, ska själv på en på måndag och lite svårt att veta vad som kan få mig att se anställningsbar ut!😉

  • Sandra Holmäng
   Author
   24/03/2019 / 18:23

   Tusen tack! 🙂 Bra fråga! Det kunde bli ett blogginlägg! 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *