• Månadslistan View Post
 • Månadslistan View Post
 • What 2018 looked like and what did I learn? Blog list

   

  -Post in both Swedish and in English-

  sandraemilia, 2018, goals, blog, list, blogglistan

  sandraemilia, 2018, goals, blog, list, blogglistan

  Thank you 2018 for an amazing year!

  Det här är året som har gått! Tack 2018 för ett fantastiskt år! 

  Three things you succeeded in:
  With working out, my companies and that I spent time with my firends!

  Tre saker du lyckades med:
  Träningen, företagandet och att umgås mer med vänner.

  sandraemilia, travel, guide, berlin, fashion, blogger, finland, pick'n weight, second hand

  Did you keep any of your New Years resolutions?
  Yes, one that I had was to spend more time with my friends and that I feel like I did! I’m the kind of person that focus a lot on work not always seeing that friends are important. So I have to remind myself that work is not everything and that I will feel better after seeing friends!

  Höll du några av dina nyårslöften?
  Ja ett var att umgås mer med vänner och lära känna nya människor och det tycker jag ändå att jag blivit lite bättre på. Jag är nämligen en sån person som fokuserar mycket på jobb och inte alltid ser att det är viktigt att umgås med vänner. Så det är något jag måste påminna mig om för att det ska bli av! Men tycker att jag blev bättre på det 2018!

  Which countries did you visit?
  Bulgaria, Germany, Sweden and Estonia.

  Vilka länder besökte du? 
  Bulgarien, Tyskland, Sverige, Estland. 

  sandraemilia, outfit, fashion, berlin, brandenburger tor

  What was your biggest success in 2018?
  The feeling when people have told me that “Voga Styling is everywhere” hehe. And the influencertrip that me and Julia did.
  Vad var din största framgång 2018? 
  Känslan när folk har sagt “oj alltså man ser ju Voga Styling överallt” haha. Och influencerresan tillsammans med Julia.
  voga styling
  What was your mindset in 2018? What did you focus on?
  Work! And developing my companies!
  Vad var ditt mindset 2018? Vad fokuserade du dina tankar på?
  Jobb! Utveckling av mina företag. 
  Best buy?
  My Iphone 8 plus and my new Timberlands!
  Bästa köpet?
  Iphone 8 plus och mina nya Timberlands som håller fötterna varma!
  What did you worry about? 
  Money! No, since I am good at saving money and prioritizing.
  Vad oroade du dig för? Var det värt det?
  Pengar! Nää det löser sig alltid snål som man är och bra som man är på att prioritera och spara!
  What did you spend most money on?
  My travels!
  Vad spenderade du mest pengar på? 
  Resor!
  sandraemilia, berling, vlog, tarvel, guide, germany
  Where you more sad or happier this year compared to the one before?
  In January- October I was happier but then in November December I guess I just had too much so I really fell to the bottom.
  Var du gladare eller ledsnare i år jämfört med tidigare år? 
  Januari-Oktober var jag gladare men sen blev det väl helt enkelt för mycket så november december var jag riktigt nere på botten!
  In what way did you grow as a person in 2018?
  I would like to say that I got more self-confident. That I don’t care that much what other people may think. Not that this has been a big problem before either but of course you can always get better at it!
  På vilka sätt växte du som person i år?
  Jag skulle nog vilja påstå att jag blivit lite mer självsäker, att jag inte bryr mig lika mycket om vad andra ska tycka och tänka än tidigare. I och för sig har jag aldrig varit den som lidit speciellt mycket av detta men ändå, bättre kan man ändå alltid bli och det tycker jag att jag har blivit!
  What do you wish you had done more of?
  More yoga or being in the nature kind of stuff!
  Vad önskar du att du gjort mer?
  Lite mer träning/motion av nått slag. Typ yoga eller vara mera ute i naturen!
  What do you wish you’d done less?
  Less sitting by my computer, but I guess that’s hard when you are an entrepreneur, haha.
  Vad önskar du att du gjort mindre? 
  Suttit mindre framför datorn men det är väl svårt att undvika när man jobbar som egenföretagare, haha.
  What did you learn?
  Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.
  Vad lärde du dig?
  Hårt jobb slår talang när talang inte jobbar hårt!
  How would you describe your style 2018?
  As always my base is a feminine, classic and trendy style. But then some things always varies. In the beginning of the year I had more colour. But during Summer it changed to more beige/brown colours! Brown I would never have thought that I would like, haha.
  Hur skulle du beskriva din stil år 2018? 
  Som alltid är basen en mix av feminin, klassisk och trendig. Men sen finns det det som varierar, i början av året var den rätt så färgglad men under sommaren blev den mer och mer beige och brun! Det bruna hade jag då aldrig trott att jag skulle tycka om!
  The best new people you met?
  That’s easy, Julia! Or she’s not new in my life because we went on the same class but after graduation we barely even saw each other in 1,5 year until I contacted her regarding my influencer trip ideas. And after that we have started to hang not only because of work and we love having projects together! Tomorrow you will actually see our newest project! 😉 So as I said, an easy answer, Julia! ♥
  De bästa nya människorna du träffade?
  Den var lätt, Julia! Eller ny är hon ju inte för vi gick på samma Estenomklass. Men efter estenom träffades vi knappt på 1,5 år förrän jag tog kontakt i juni gällande mina idéer för en influencerresa och efter det har vi börjat umgås utöver “jobb” och gillar att ha projekt tillsammans. Snart släpper vi faktiskt en ny bomb 😉 Imorgon till och med! Så som sagt, på den frågan blev det lätt Julia! ♥ 
  SandraEmilia, influencerresa, Åland, Mariehamn, hotell arkipelag, sommar 2018
  3
  Follow:

  2 Comments

  1. 03/01/2019 / 19:43

   ♥♥♥♥ ! Tänk vilken tajming livet kan ge! Och tur att du kom att tänka på mig i juni haha! tacksam för 2018 ! ♥

   • Sandra Holmäng
    Author
    04/01/2019 / 08:57

    Jaa men verkligen! ♥♥♥♥

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?