THIS WAS MY MAY 2019

As you know I love to summarize my months, don’t know if you care but for me it’s extremely nice to go back and appreciate what has been, or to analyze and think about what could be improved. May 2019 looked like this to me.

Som ni vet älskar jag att sammanfatta mina månader, vet inte om ni bryr er men för mig är det oerhört skönt att kolla tillbaka och uppskatta det som varit, eller att analysera och fundera vad kunde förbättras. Så här har maj 2019 sett ut för mig.

sandraemilia, flowers, göteborg

What was extra nice this month?

Of course, the feeling that Summer is on the way, the Gothenburg trip (there will be a vlog from it), all the nice weekends in Forsby (my childhood home).

Vad var extra bra denna månad?

Såklart känslan av att sommaren är på väg, Göteborgsresan (det kommer att komma en vlogg från den), alla sköna helger i Forsby (min barndomshem alltså).

What made you sad?

Vad gjorde dig ledsen?

Alltså det har varit en väldigt neutral månad haha. Inte mycket som fått mig ledsen så kan faktiskt inte svara på den här frågan.

AfterlightImage (10)

Something new regarding work?

Yes it will be new projects in the future and then I actually have to boast a little and say that it has been a record month for me financially. So SO NICE! It has gone well for both my companies and now I have the feeling of calm and right now I feel that I will make it! MMMM so wonderful!

By the way, today, a new project and collaboration starts for me on instagram that will keep on going throughout June and July, a super-fun cooperation that will make you know me even better. So check it out! 🙂

Något nytt på jobbfronten?

Ja fortsättningsvis är det nya projekt på gång och sen måste jag faktiskt få skryta lite och säga att det har varit en rekordmånad för mig ekonomiskt. Alltså SÅ SKÖNT! Det har gått bra för båda mina företag och alltså den känslan av lugn jag har just nu att det kommer att lösa sig och jag kommer att få detta att fungera. MMMM så härligt!

Förresten idag startar ett nytt projekt och samarbete för mig på instagram som kommer att hålla igång hela juni och juli, ett superroligt samarbete som kommer att göra att ni lär känna mig ännu bättre. Så håll utkik! 🙂

Are you extra proud of something you did this month?

Haha yes of course my money situation! So proud of myself because it’s based in all my achievements!

Är du extra stolt över något denna månad?

Haha jaa såklart min pengasituation! Så stolt över mig själv för det grundar ju sig trots allt i min egna prestation!

how to find the perfect jeans, sandraemilia

Did you learn something new?

I have read the book Hjärnstark by Anders Hansen and wow, I knew that training is good for the brain but wow, so much you learned in that book and so much that will motivate me in my training! In fact, it’s a must read I think!

Lärde du dig något nytt?

Jag har läst boken Hjärnstark av Anders Hansen och alltså wow, jag visste att träning är bra för hjärnan men alltså wow, så mycket man lärde sig i den boken och så mycket som kommer att motivera mig i träningen helt klart! Ett måste att läsa tycker jag faktiskt!

Have you been working out?

Yes, what a flow I have in my training right now! I have been so motivated and really I do not know why, it’s just so much fun to gym and lift heavy weights! But I should do more cardio so I get more balance, haha, I have to improve that in June. Even just a run each week outdoors would be great!

Har du tränat den här månaden?

Jaa men alltså wow vilket flyt jag har i träningen just nu! Jag har varit så sjukt motiverad och egentligen vet jag inte varför, det bara är så fruktansvärt kul att gymma och lyfta tunga vikter! Men jag borde göra mer kondition så jag får mer balans, haha, så det får jag försöka satsa på nu i juni. Redan ett löppass i veckan utomhus skulle vara fantastiskt!

OUTFITS

sandraemilia

sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

 

4
Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *