This was my June 2019- List

sandraemilia, fashion, finland, outfit

My June 2019

What was extra nice this month?

Only that it has been a summer month does a lot and that the everyday life feels a little extra wonderful. Otherwise, I would not say that so much happened but what was extraordinary was the weekend Erica was home from Oslo, that Julia is back from the US for a while, fun projects such as “my village” cooperation, mine and Emmas picnic and the fact that I actually had some vacancies days. So nice to be able to enjoy the summer for the first time in sooo many years!

Vad var extra bra denna månad?

Bara det att det har varit sommarmånad gör ju mycket och att hela vardagen känns lite extra underbar. Annars skulle jag inte säga att det hänt så mycket men det som var extra bra var helgen Erica var hem från Oslo, att Julia är tillbaka från USA för en stund, roliga projekt så som mitt byainfluencersamarbete, min och Emmas picknick med hundarna och det att jag faktiskt hunnit ha en del lediga dagar. Så skönt att hinna njuta av sommaren för första gången på sååå många år!

sandraemilia, fashion, finland, outfit

sandraemilia, fashion, finland, outfit

sandraemilia, fashion, finland, outfit, kleinspits, dvärgspets

sandraemilia, fashion, finland, outfit

 

What made you sad?

Not much happened this month and therefore I have not experienced any extra strong emotions, so no nothing made me sad.

Vad gjorde dig ledsen?

Som sagt har det inte hänt så mycket den här månaden och därför har jag heller inte upplevt några extra starka känslor, så nej inget gjorde mig ledsen. 

Something new regarding work?

In june everything regarding work slows down. All companies go on holiday and even you are not as hard-working. So only new is that I probably got this larger project you will see more of, but nothing is completely done yet so you’ll have to keep your thumbs crossed for me 🙂

Något nytt på jobbfronten?

Juni känns alltid ganska slött gällande jobb. Alla företag åker på semester och själv är man heller inte lika hårt jobbande. Så enda nytt är att jag troligen rott i land ett litet större projekt ni kommer att få se mera av, men inget är ännu helt säkert men ni får hålla tummarna för mig 🙂

sandraemilia, summer, fashion

Are you extra proud of something you did this month?

Yes as I said about the project, if it gets mine that’s what I will be most proud of.

Är du extra stolt över något denna månad?

Ja som sagt om projektet jag hintar om blir mitt då är det vad jag kommer att vara mest stolt över.

Did you learn something new?

Since I have started to have HORRIBLE problems with my skin (came to the conclusion that I have to have some hormone disorder for nothing of the list of eating badly, sleeping too little, stressing bla bla fits in with me) so I have read about adult acne a lot, and also therefore learned a lot. So annoying though to in adulthood get problems with acne when I in my teens had like one pimple, haha.

Lärde du dig något nytt?

Eftersom jag har fått så HISKELIGA problem med min hy (kommit fram till att jag måste ha nån hormonrubbning för inget av äter dåligt, sover för lite, stressar stämmer in på mig) så har jag läst på om acne en hel del, så då har man ju lärt sig lite nytt. Så störande att i vuxen ålder få problem med acne när man i tonåren hade typ en finne, haha.

Have you been working out?

Yeah, my ‘want to work out all the time’ period is an on going thing. SO fun to lift weights! In June I have been working out almost 5 days a week (varied training, however, so no risk of worry that I do too much).

Har du tränat den här månaden?

Jarå, min ‘vill träna hela tiden’ period håller fortsättningsvis i sig. SÅ roligt att lyfta tungt på gymmet! Så har juni månad tränat upp emot 5 dagar i veckan (varierad träning dock så ingen risk för oro att jag övertränar).

OUTFITS IN JUNE

sandraemilia, summer, fashion

sandraemilia, summer, fashion

sandraemilia, summer, fashion

sandraemilia, summer, fashion

3

Follow:

4 Comments

 1. Emma
  09/07/2019 / 11:07

  Jag har ju också fått problem med akne så har börjat äta en stark medicin jag ska äta tills slutet av året 😊 Hoppas de ordnar sej för de suuuger!!!

  • Sandra Holmäng
   Author
   11/07/2019 / 19:21

   Aaah du måst säga om det hjälper! 😊 Jaa tack detsamma, det gör det verkligen! Värsta för mig är att det kliar SÅÅÅÅÅÅÅÅ mycket!!!

 2. Erica
  09/07/2019 / 13:37

  Haha, min första tanke var att ”Va, int har ju jag vari hejm i juni” 😂😂🙈

  • Sandra Holmäng
   Author
   11/07/2019 / 19:21

   HAHA 😂😂 joooruu 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *