THIS WAS MY JULY 2019- Summer outfits

sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

THIS WAS MY JULY 2019

What was extra nice this month?

Work trip to Berlin during Fashion Week with the Finnish hat company Tella, that I took so many days off and spent them with friends, staycation at Hotel Epoque with Julia and Michelle, the Järven Games party in Forsby, hehe.

Vad var extra bra denna månad?

Arbetsresan till Berlin under Fashion Week med finska hattföretaget Tella, att jag tog så många lediga dagar och umgicks med vänner, staycation på Hotell Epoque med Julia och Michelle, Järven Games festen i Forsby, hehe.

sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

 

What made you sad?

So once again I have had a month without any sadness. The saddest I’ve been is during my PMS, hah.

Gjorde något dig ledsen?

Alltså än en gång har jag haft en månad utan desto mera sorg. Ja det ledsnaste jag varit är väl under PMS, hah.

Something new regarding work?

Yes, but as before, there are still projects I can’t talk about. But soon we will go on our next Influencer trip, that’s no secret 🙂

Något nytt på jobbfronten?

Jaa men som tidigare är det fortfarande projekt jag ännu inte kan prata om. Men snart åker vi ju iaf på Influencerresa igen så det är ingen hemlighet 🙂

Are you extra proud of something you did this month?

What I have been very proud of this month is that all the work that I have put down earlier in my life has started to pay off! So that I had the opportunity to take many days off in July and just enjoy the summer. That feeling makes me proud as hell!

Är du extra stolt över något?

Det jag varit sjukt stolt över denna månad är att allt jobb jag satt ner tidigare i mitt liv har börjat betala av sig så att jag hade möjlighet att ta många lediga dagar under juli och bara få njuta av sommaren. DEN känslan gör mig stolt som fan!

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

A lot of time spent under the apple tree at my childhood home ♥

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

Did you learn something new?

Yes yes and yes! I have read about anti-inflammatory food and our intestinal bacteria! I have always been healthy with my diet but now it’s time to step up the game!

Lärde du dig något nytt?

Jaa alltså oj ja! Jag har läst på om antiinflammatorisk mat och våra tarmbakterier! Jag har väl alltid varit hälsosam med min kost men alltså nu är det nog next level!

Have you been working out?

Absolutely! I think it is so nice to work out when it is really hot outside, the muscles get so soft so it’s easy to get records in different exercises 🙂 I guess I’ve trained 3-4 times a week during the month of July, but when it was “only” three I still moved a lot, you know in the summer you cycle a lot, go mini golf, go out and go, play games such as play cube (translation?). You know, you move more overall during the summer.

Har du tränat den här månaden?

Absolut! Jag tycker det är såå skönt att träna när det är riktigt varmt ute, musklerna blir så mjuka så det är lätt att ta rekord i olika övningar 🙂 Jag gissar att jag tränat 3-4 gånger i veckan under juli månad, men då om det varit “bara” tre så har jag ändå rört på mig kanska mycket, ni vet på sommaren cyklar man runt mycket, går på minigolf, går ut och går, spelar spel som kubb. Jaa ni vet, man rör på sig mera överlag under sommaren. 

OUTFITS IN JULY

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

sandraemilia, summer fashion outfit, finland

 

1
Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *