• Månadslistan View Post
 • Scandinavian Style View Post
 • This was my April!

  sandraemilia, fashion, finland, lifestyle, micro influencer

  What was extra nice this month?

  That it happened so much! There was a lot going on on the job front, both with Voga and with my own company. Plus me and Julia started planning the new influencer trip! Then the Easter was wonderful with lots of rest and just socializing with family and Jona. Not to mention the Varppi camp that followed the weekend after! A camp for entrepreneurs who was part of my Grow Business education. There were deep discussions about entrepreneurship as the meaning of life. Everything from big to small!

  Vad var extra bra denna månad?

  Det var nog att det hände så mycket! Det var fart och fläng på jobbfronten, både med Voga och med mitt egna företag plus att jag och Julia kom igång med nya influencerresan! Sen var påsken helt underbar med massa vila och bara umgänge med familjen och Jona. För att inte tala om Varppi-lägret som följde helgen därpå! Ett läger för företagare som ingick i min Grow Business utbildning. Det blev djupa diskussioner om så företagandet som meningen med livet. Allt från stort till smått!

  What made you sad?

  As it happened so much, it also became too much the days before and after Easter. Too much when I even got numbness in the right arm due to stress. But on the first of May I was free, had arranged everything and was able to clean our home, so then everything released and I felt that I came into balance again.

  Then it was also the anniversary of my father’s death, which of course makes me sad every year.

  Vad gjorde dig ledsen?

  I och med att det hände så otroligt mycket så blev det också för mycket där dagarna före och efter påsk. Alldeles för mycket då jag till och med fick domningar i höger arm p.g.a stress. Men första maj var jag ledig, hade fått ordning på allt och kunde storstäda vårt hem, så då släppte allt och jag känner att jag kom i balans igen. 

  Sen var det också årsdag för min pappas död, det såklart gör mig varje år ledsen.

  Something new regarding work?

  But yes, hello I finished my job at Gina Tricot, so I’m now 100% self-employed! How amazing!

  Något nytt på jobbfronten?

  Men ja, hallå jag slutade ju mitt jobb på Gina Tricot, så jag är nu 100 % egenföretagare! Så roligt! 

  Are you extra proud of something you did this month?

  Yes, when we are now talking about jobs, so nice that I became a full-time self-employed, I also billed more then ever in the end of April! So lovely to feel that I made the right decision! And sooo proud of the sum I billed in total to different companies 😀 My dream of being self-employed came true and now it’s just to work towards a steady salary that is good every month! But at the moment I see light in that matter anyway!

  Är du extra stolt över något denna månad?

  Yes, då vi nu pratar om jobb så det fina med att jag blev egenföretagare på heltid så fakturerade jag också rekordmycket i aprilmånads slut! Så ljuvligt att känna att jag tog rätt beslut! Och sååå stolt över den summan jag fakturerade sammanlagt till olika företag 😀 Min dröm om att vara egenföretagare har slagit in känner jag och nu är det bara att jobba mot en stadig lön som är bra varje månad! Men i dagsläget ser jag i alla fall ljust på den saken!

  Have you been working out?

  Yes, I had a really good training period as well! I’ve been following a training program I followed three years ago and this program is really SO much fun! So mainly I have now trained with free weights at the gym. But also been on group classes and  danced bachata of course! Four passes a week is the average balance so what a nice flow I have right now!

  Har du tränat den här månaden?

  Jadå, haft en riktigt bra träningsperiod dessutom! Följer ett träningsprogram jag följde för tre år sen och det här programmet är verkligen SÅ roligt! Så främst har jag nu tränat med fria vikter på gymmet. Men också varit på nått pass och så dansat bachata förstås! Fyra pass i veckan ligger medelsaldot på så aj aj vad bra flow jag har just nu!

  OUTFITS

  sandraemilia, how to style black and blue jeans

  sandraemilia, spring outfit ideas 2019

  sandraemilia, fashion, finland, lifestyle, micro influencer

  sandraemilia, fashion, finland, lifestyle, micro influencer

  sandraemilia, fashion, finland, lifestyle, micro influencer

  2
  Please follow and like us:
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  RSS
  Follow by Email
  YouTube
  Instagram

  Looking for Something?