Naturlig deodorant utan aluminium NATURAL DEODORANT

– Inlägg i samarbete med M HandMade – 

Collaboration

sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

OBS! The English text is in the end when you scroll down.

Hej på er! Idag har jag fått äran att samarbeta med M HandMade vilket är otroligt roligt med tanke på att jag använt hennes deodorant ett bra tag nu och verkligen är så otroligt nöjd! Det bästa är ju att få samarbeta med företag vars produkter man använt sedan tidigare.

Har ni själva koll på era deodoranter och funderat över vad det är ni smörjer dit in i armhålan? Jag själv minns att jag redan i lågstadiet, som 12-åring, hade läst en artikel (redan då var jag väldigt skönhetsintresserad) om aluminium i våra skönhetsprodukter och dess påverkan på våra kroppar, att det till och med kan vara en bidragande orsak till cancer. Jag minns hur jag nästan fick panik och började kolla igenom alla produkter jag hade hemma. Insåg att väldigt mycket av det jag hade tyvärr innehöll detta ämne och att jag inte bara kunde göra mig av med allt, men det jag beslöt var två saker, att använda ekologisk hudvårdsserie för ansiktet och att börja använda en aluminiumfri deodorant. Hudvården var enkel då jag redan innan detta använt en ekologisk hudvårdsserie och den använder jag än idag, men det knepiga var deodoranten!

Visst hittade jag aluminium och alkoholfria deodoranter men tyvärr var de sällan speciellt bra. Så i så gott som 14 år har jag köpt varannan deodorant utan aluminium och varannan med. Det har alltid varit samma upprepade historia med att jag köpt en aluminiumfri deodorant men inte varit nöjd, när den tagit slut har jag köpt en vanlig på grund av irritation mot att de aluminiumfria inte klarade mina rikliga svettningar (jag svettades som en gris i tonåren och har fortfarande problem med det), när jag haft den med aluminium har jag fått panik över vad den gör med min kropp på insidan så då har nästa återigen varit en utan aluminium. Och så där har jag hållit på genom åren, fram och tillbaka.

sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

Genom Grow Business utbildningen har jag kommit i kontakt med Maria, grundaren till M HandMade. Under ett av våra läger hade hon med sig produkterna och jag blev såklart sugen på att testa hennes deodoranter. Jag köpte med mig hem hennes Shea Deo efter att Maria rekommenderat den till mig då jag berättade om mina rejäla svettningar.

Ska jag vara ärlig så var jag skeptisk! Jag tänkte för mig själv att jo visst, den är säkert helt okej men jag har testat så otroligt många naturliga och ekologiska deodoranter där ingen varit speciellt bra så varför ska den här vara bättre än någon annan?

Jag kom hem och efter nästa dusch smörjde jag på. Marias deodoranter är lite annorlunda mot andra då du själv tar ut en klick ur burken som du smörjer in huden med. Den är alltså mer som en tjock body lotion. Min första reaktion var hur snabbt den torkade, eller snarare det att den kändes aldrig blöt under armen så direkt kunde jag sätta på mig tröjan. Det förvånade mig! Det andra jag tänkte på var hur gott den doftade! Ni vet det är en sån där fräsch doft (citrongräs och eukalyptus) som man inte kan sluta dofta på. Just nu i skrivande stund sitter jag och ibland öppnar locket på burken bara för att dofta, haha. Den doftar som att man kunde äta den och det är ju just det, du skulle kunna äta den eftersom den inte innehåller några dåliga ämnen!

sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

Men sen kommer vi till det här med hållbarheten och det är här min största förvåning kom. Håll i er nu! Jag har aldrig i mitt liv använt en deodorant, med eller utan aluminium/alkoholer, som hållit mig torr och fräsch och luktfri så bra som den här! Alltså det är helt otroligt och än idag, nästan fyra månader efter att jag började använda den, kan jag inte förstå hur den kan fungera så bra!

Så det här hör ni! Det är nog en kategori för sig för oj så bra den är! Ja och det ska jag ju såklart också säga innan jag glömmer det, produkterna är ju alltså handgjorda här i Österbotten, Finland.

Här hittar du mera info om du vill läsa om produkten och se vilka andra produkter hon har i sitt sortiment för det är inte endast deodoranter hon gör utan även bland annat lip balms och body lotions. M HandMades hemsida hittar du här.

Vill du själv gå och kika in produkterna samt dofta på dem så hittar du dem bland annat på Ekosoppi och Loftet här i Vasa samt på Sunds och i Hälsoboden i Jakobstad.  Maria har närmare 40 återförsäljare i Finland så kolla in alla återförsäljare här.

Har du inte möjlighet att ta dig till en återförsäljare finns Shea Deon att beställas här.

Och mellan 1.8-9.8 får du 10 % rabatt på hemsidan om du anger koden sandraemilia10

Koden gäller endast på M HandMades hemsida och på alla produkter i sortimentet.

För er som annars kanske oroar er att deodoranten smälter så behöver inte oroa er för det! Den håller upp till 50 grader så du kan lugnt ta med den när du reser 🙂

sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

Hello! Today I have the honor of working with M HandMade which is incredibly fun considering that I have been using her deodorant for a while now! The best thing is to work with companies whose products you have been using before the collaboration.

Have you checked your deodorants yourself and wondered what it is you are lubricating into your armpit? I myself remember that in my junior year, as a 12-year-old, I read an article ( I was already at that time very beauty-interested) about aluminum in our beauty products and its effect on our bodies, that it can even be a contributing cause of cancer . I remember how I almost panicked and started to look through all the products I had at home. Realized that very much of what I had unfortunately contained this topic and that I could not get rid of everything, but what I decided were two things, to use organic skincare series for my face and to start using an aluminum-free deodorant. The skincare was simple since I already used an organic skincare series and I still use it today, but the trick was the deodorant!

Sure I found aluminum and non-alcoholic deodorants but unfortunately they were rarely particularly good. So for almost 14 years I have bought every other deodorant without aluminum and every other with. It has always been the same repeated story that I bought an aluminum-free deodorant but was not satisfied, when it ended I bought a regular because of annoyance that the aluminum-free did not withstand my copious sweats (I was sweating like a pig in my teens and I still have problem with it), when I bought it with aluminum I had panic over what it does with my body on the inside so then the next again has been one without aluminum. And so it has been through the years, back and forth.

Through the Grow Business training, I came into contact with Maria, the founder of M HandMade. During one of our camps, she had the products with her and of course I got the urge to test her deodorants. I bought her Shea Deo home with me after Maria recommended it to me when I told about my sweat problems.

To be honest, I was skeptical! I thought to myself that, of course, it is definitely okay but I have tested so many natural and organic deodorants where no one has been particularly good so why should this one be better than anyone else?

I came home and after the next shower I lubricated. Maria’s deodorants are a little different to others as you take a click out of the jar with which you lubricate the skin. So it’s more like a thick body lotion. My first reaction was how quickly it dried, or rather it never felt soaked under my arm so directly I could put on my sweater. That surprised me! The other thing I thought about it was how good it smelled! You know it’s a kind of fresh scent (lemongrass and eucalyptus) that you can’t stop smelling. Right now at the time of writing I sit and sometimes open the lid on the jar just to smell, haha. It smells like you could eat it and that’s exactly it, you can eat it because it contains no bad substances!

But then we come to this with sustainability and this is where my biggest surprise came. Hold on now! I have never in my life used a deodorant, with or without aluminum / alcohols, that kept me dry and fresh and odorless as good as this one! So it is absolutely incredible and even today, almost four months after I started using it, I can’t understand how it can work so well!

Yes, and of course I should also say that before I forget, the products are handmade here in Ostrobothnia, Finland.

Here you will find more info if you want to read about the product and see what other products she has in her range for it is not only deodorants she makes. You can find M HandMade’s website here.

If you want to go and look at the products yourself and smell them, you will find them at Ekosoppi and Loftet here in Vaasa as well as at Sunds and in the Health Center in Jakobstad. Maria has almost 40 dealers in Finland so check them out here.

If you do not have the opportunity to go to a dealer, Shea Deon can be ordered here.

And between 1.8-9.8 you get a 10% discount on the website if you enter the code sandraemilia10

For those of you who might otherwise worry about the deodorant melting, don’t worry about it! It holds up to 50 degrees so you can safely bring it with you when traveling 🙂

 

sandraemilia, natural deo, aluminium free, fri,

 

3
Follow:

2 Comments

 1. Anna
  06/08/2019 / 20:01

  Hej! Varifrån kommer den fina klänningen som du bär på fotona? 😍

  • Sandra Holmäng
   Author
   14/08/2019 / 10:14

   Hej! Den kommer från ett märke som heter Part Two 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *