• Natural deodorant, Lip balm & Body butter

  I am so happy to once again get to work with a company whose products I really love! You may remember that last summer I wrote about M Handmade and Shea Deo, if not you can read more about the deodorant here, natural deodorant without aluminum. Today I will tell you more about M Handmade and other products but first I want to give an update on how it has been since I started using Shea Deon.

  Jag är så glad över att åter en gång få samarbeta med ett företag vars produkter jag verkligen älskar! Ni kanske minns att jag i somras skrev om M Handmade och Shea Deon, om inte kan ni läsa mera om deodoranten här, naturlig deodorant utan aluminium. Idag ska jag fortsätta att berätta om M Handmade och andra produkter som finns i sortimentet men först vill jag faktiskt ge en uppdatering på hur det har gått sedan jag började använda Shea Deon.

  sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

  Shea Deo- Natural deodorant

  As you may remember, I started using Shea Deo in the spring, which is a good while before we did the collaboration during summer, which means that I have been using the deodorant for almost half a year now. Then I wrote that it at first felt a little strange to apply the deodorant in my armpits myself, but that feeling has completely disappeared, now it feels as natural as applying body lotion.
  I am still impressed by how dry it keeps my armpits, that it dries fast and that it smells so good!

  However, I noticed a thing that I did not really expect. During the last month / few weeks I have noticed that if I do not apply Shea Deo directly after showering but let it go for a few hours (eg earlier I showered in the evening and put deodorant in the morning, without smelling sweat) but now if I run the same method I smell really bad in the morning and have to wash my armpits with soap before applying deodorant. At first it annoyed me a little bit but you know then it hit me why it has become so. The difference between the Shea Deo and “regular” deodorants packed with alcohols, aluminum and other sweat gland-blocking substances is that Shea Deo does not contain these substances. So when I don’t have Shea Deo on, my skin can “breathe”. With “regular” deodorants, my sweat glands have become so tightly blocked that even though I showered and there is no deodorant left on the skin, it still affected the sweat glands so strongly that the skin could not “breathe” normally. And what is a little scary is that it apparently took almost half a year before I got rid of my closed sweat glands. I do not know how you fell about this but I think it sounds a little daunting … So now more than ever I’m convinced that natural deodorant really is the best!

   

  Shea Deo- Naturlig deodorant

  Som ni kanske minns så började jag använda Shea Deo redan i våras, alltså ett bra tag innan vi gjorde samarbetet i somras, det betyder att jag nu använt deodoranten i snart över ett halvt år. Då skrev jag att det i början kändes lite konstigt att själv smörja in deodoranten i armhålorna men den känslan har helt försvunnit, nu känns det lika naturligt som att smörja in sig i body lotion. 
  Jag är fortfarande impad av hur torr den håller mina armhålor, att den torkar in med detsamma och att den doftar så gott!

  Jag har dock märkt en grej som jag faktiskt inte hade förväntat mig. De senaste veckorna/månaderna har jag märkt att om jag inte direkt efter dusch applicerar Shea Deo utan låter det gå några timmar (t.ex. tidigare duschade jag på kvällen och satte deodorant på morgon, utan att lukta svett) men nu om jag kör samma metod så luktar jag riktigt illa på morgonen och måste tvätta armhålorna med tvål innan jag applicerar deodorant. Till en början irriterade det mig lite men vet ni sen slog det mig varför det har blivit så. Skillnaden på Shea Deon och “vanliga” deodoranter fullproppade med alkoholer, aluminium och andra körtelblockerade ämnen är ju att Shea Deo inte innehåller dessa ämnen. Därmed när jag inte har Shea Deon på, så kan min hy “andas”. Med “vanliga” deodoranter så har mina körtlar blivit så hårt blockerade att även fast jag duschat och det inte finns kvar deodorant på hyn, så har den ändå påverkat körtlarna så starkt att hyn inte kunnat “andas” normalt. Och det som är lite skrämmande är att det tydligen tagit nästan ett halvt år innan jag blev av med mina stängda körtlar. Jag vet inte hur det är med er men jag tycker minsann det låter lite skrämmande… Så nu mer än tidigare är jag övertygad om att naturlig deodorant verkligen är det bästa!

  sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

  And I just want to clarify here that it is generally recommended that whatever deodorant you use you should always wash away the deodorant at night to allow the skin to breathe and release slag products, but also to reduce the risk of irritation from the deodorant. So I myself nowadays always wash the armpits in the evening, leave them during the night, wash again in the morning and only after that I apply deodorant. Then I stay fresh until the evening! But keep in mind that the Shea Deo is not like a gland blocking 24 hour deodorant. But I don’t mind that! I’d rather have armpits that are healthy!

  Och jag vill bara förtydliga här att det överlag är rekommenderat att oavsett deodorant så ska man helst alltid tvätta bort deodoranten till natten för att låta hyn andas och släppa ut slaggprodukter, men också för att minska risk för irritation från deodoranten. Så jag själv tvättar nuförtiden alltid armhålorna till kvällen, låter dem vara under natten, tvättar på nytt på morgonen och först efter det applicerar jag deodorant. Då håller jag mig fräsch till kvällen! Men kom ihåg att Shea Deon inte är som en körtelblockerande 24 h deodorant. Men det tycker inte jag gör något för hellre har jag välmående armhålor än körtlar som är hårt blockerade. 

  sandraemilia, Naturlig deodorant utan aluminium

  Time to review what other products I have tested from M Handmade that I also love!

  Dags att se över vilka andra produkter jag testat från M Handmade som jag också älskar!

  sandraemilia, M Handmade, natural, beauty, products, aluminium free, deodorant

  Silky Dream Body Butter

  The cream contains shea-, cocoa butter and almond oil. Ingredients with properties that are softening, soothing, protective and nurturing. And let me tell you, it really lives up to the name Silky Dream! The texture is magical and just like with the Shea Deon you just want to eat up the contents of the jar. It smells so good and even this time I sit, writing this post, and at the same time with my nose down in the jar, it smells so good! (Could be that my tongue tip “accidentally” rubbed the cream, hehe … Crazy girl here hey! But I mean, who can resist?

  It is also absorbed very quickly into the skin, which I have to admit is a feature I myself seek in my skin creams. Who can stand waiting for creams to dry in? Not me anyway.

  Body Butter suits all skin types but especially those who have dry skin or suffer from eg. psoriasis, eczema and rash.

  Silky Dream Body Butter

  Hudkrämen innehåller bland annat shea- och kakaosmör samt mandelolja. Ingredienser med egenskaper som bland annat är mjukgörande, lugnande, skyddande och vårdande. Och låt mig berätta, den lever verkligen upp till namnet Silky Dream! Konsistensen är magisk och precis som med Shea Deon så vill man bara äta upp innehållet i burken. Den doftar så gott och även denna gång sitter jag i skriven stund med näsan nere i burken, det doftar så gott! (Kan vara att min tungspets nån gång “råkat” nudda krämen, hehe… Galen tjej här hej! Men jag menar, vem kan låta bli?)

  Den absorberas även väldigt snabbt in i hyn vilket jag måste erkänna är en egenskap jag själv söker hos mina hudkrämer. Vem orkar stå och vänta på att krämer ska torka in? Inte jag i alla fall.

  Body Buttern passar alla hudtyper men speciellt de som har torr hud eller lider av t.ex. psoriasis, eksem och utslag.

  sandraemilia, M Handmade, natural, beauty, products, aluminium free, deodorant

  Lip Balm

  I am the one that always before I go to bed at night have to lubricate my lips! Since I use dehydrating lipstick daily, it is important to be able to moisturize at night. When you  apply any product to your lips it happens that you to eat up some of what you have applied, therefore it has always been extra important for me that what I use on my lips is safe. Lip Balm is a favorite that feels incredibly soft on the lips. It really feels like it moisturizes the lips and it also contains SPF 25, which is always a big plus in my opinion! I sit in front of the computer a lot or go out in nature and then I consider it important with sunscreen that protects against the worst rays. In addition, the lip balm, I read, has proven to be helpful to anyone with a cold sore, dry mouth pores and herpes blisters.

  Here is a summary list that I wanted to include from the website:

  • Domestic lip lacquer without additives or chemicals that naturally nourish your lips
  • All ingredients are completely organic
  • The almond oil moisturizes and nourishes, the raspberry seed oil contains high sun protection. Beeswax keeps the lips soft and the peppermint oil gives a pleasant scent as well as cools the lips

  Lip Balm

  Jag är en sån som alltid innan jag går och lägger mig på kvällen måste smörja in läpparna! I och med att jag dagligen använder uttorkande läppstift så är det viktigt att kunna återfukta om natten. I och med att man smörjer in läpparna är det ju lätt hänt att man även äter upp en del av det man applicerat, därför har det för mig alltid varit extra viktigt att det jag använder på läpparna är säkert. Lip Balm är en favorit som känns otroligt mjukt och lent på läpparna. Det känns verkligen som att det återfuktar läpparna och det innehåller även SPF 25, det är alltid ett stort plus enligt mig! Jag sitter mycket framför datorn eller går ut i naturen och då anser jag det viktigt med solskydd som skyddar mot de värsta strålarna. Dessutom har lip balmet, läste jag, visat sig vara till hjälp  åt den som har munsår, torra mungipor och herpes blåsor.

  Här kommer en sammanfattad lista som jag ville ha med från hemsidan:

  • Inhemskt läppcerat utan tillsatser eller kemikalier som naturligt vårdar dina läppar
  • Alla ingredienser är helt ekologiska
  • Mandeloljan återfuktar och ger näring, hallonfröoljan innehåller högt solskydd. Bivax håller läpparna mjuka och pepparmintsoljan ger en behaglig doft samt svalkar läpparna

  sandraemilia, M Handmade, natural, beauty, products, aluminium free, deodorant

  All products can be found here and if you want to see all M Handmade’s dealers, you will find that list under the following link.

  From today until November 30, you will receive a 10% discount on all products on the website (order here) if you enter the code sandraemilia10.

  Aren’t these products the perfect Christmas present?

  Alla produkter hittar du här och vill du se alla M Handmades återförsäljare hittas den listan under följande länk.

  Från och med idag fram till 30 november får du 10 % rabatt på alla produkter på hemsidan (beställ här) om du anger koden sandraemilia10.

  Skulle inte dessa produkter vara den perfekta julklappen så säg?

  3
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?