• MY 2019 in pictures

  So, here we are now. The year is coming to an end and it’s time to start reflecting over the past year. Already, I can say that 2019 was the year when there were major changes in my life, but unfortunately it also feels like a pretty eventless year. Of course, lots of fun has happened, but 2019 may not be the year I will think back to as the year that created lots of memories. But sometimes that’s what it takes when you fight to achieve your dreams! For my career, it’s been a dream year! I am so excited about what 2020 has to offer in terms of my work!

  Så, här sitter vi nu då. Året börjar lida mot sitt slut och det är dags att börja reflektera över det gångna året. Redan nu kan jag konstatera att 2019 var året då det skedde stora förändringar i mitt liv men det känns tyvärr också som ett ganska händelselöst år. Självklart har det hänt massor av skoj men 2019 kanske inte kommer att vara det året jag kommer att tänka tillbaka på som det år som skapade massor av minnen. Men ibland blir det så när man slåss för att nå sina drömmar! För ett riktigt drömår gällande karriären, det har det verkligen varit! Jag är så taggad på vad 2020 har att erbjuda gällande karriären.

  January

  new years party, dukning nyår, sandraemilia

  I celebrated the new year with Julia and her lovely group of friends.

  Det nya året firades in tillsammans med Julia och hennes fantastiska gäng!

  d4de00d0-6680-4b1f-9de2-fac49e66fac4 (1)

  Processed with VSCO with a4 preset

  I brought lots of ornaments to the table setting and forced Jona to pick up spruce! hehe

  Jag hade med mig massor av pynt till dukningen och tvingade Jona att hämta granris! Hehe

  Processed with VSCO with a6 preset

  IMG_0129

  We made our second influencer trip to Tallinn this time. Oh we had so much fun! Wow!

  Vi gjorde vår andra influencerresa till Tallinn denna gång. Åh vi hade det så roligt! Wow!

  sandraemilia, influencer trip, tallinn, finland, micro influencers,

  sandraemilia, fashion, outfit, tallinn, stylist, finland

  sandraemilia, influencertrip, finland, travel, icebreaker, micro influencer (2)

  sandraemilia, tallinn, gloria, restorant, influencer trip, micro, finland

  sandraemilia, tallinn, gloria, restorant, influencer trip, micro, finland

  February

  sandraemilia, voga styling, hur kombinera färger? how to combine colors?

  In February we started the new project by creating online courses. The first course on the basic wardrobe can be found here and at the beginning of the new year the next one will be up 🙂

  I februari startade vi nya projektet med att skapa online kurser. Första kursen om basgarderoben hittar du här och i början av nya året kommer nästa ut 🙂

  sandraemilia, dermosil, ambassador

  I got my first ambassadorship together with Dermosil!

  Mitt första ambassadörskap inleddes, så roligt att få vara ambassadör för Dermosil!

  March

  Ehh hehe it happened as usual nothing fun in March! It’s the same every year, haha. But it was a good month for my career! Instagram grew, we had style lectures, I did great collaborations and above all I resigned from my job at Gina Tricot and became an 100% entrepreneur!

  Ehh hehe det hände som vanligt inget roligt i mars! Så är det varje år tycker jag, haha. Men däremot var det en bra månad för karriären såg jag i kalendern! Instagram växte så det knakade, vi hade stilföreläsningar, jag gjorde fina samarbeten och framför allt jag sa upp mig från mitt jobb på Gina Tricot och blev 100% företagare.

  sandraemilia, vilka färger passar mig? what colors suit me?

  sandraemilia, vogastyling

  In march I also went on a roadtrip to northern Finland and Sweden together with the finnish hat company Tella.

  I mars åkte jag förresten även på en jobbresa med finska hattföretaget Tella, en road trip i norra Finland och Sverige

  April

  April was also pretty dead, but went to Malax on a retreat weekend with the Grow Business education I attended this year. Three nights at an old mansion and it really did the trick! I had a little dip in the month of April but thanks to that weekend it was a lot that cleared and also the one who set the bar for the rest of the year and made it go very well in my career. Sometimes it is good to take a step back to be able to work harder than before!

  April var också rätt så dött men åkte till Malax på en retreat helg tillsammans med Grow Business utbildningen jag gått ett år. Tre nätter på en gammal herrgård och det gjorde verkligen susen! Jag hade en liten dipp i april månad men tack vare den helgen så var det mycket som klarnade och även den som satte ribban för resten av året och gjorde att det gick väldigt bra gällande karriären. Ibland är det bra att ta ett steg tillbaka för att sen kunna satsa hårdare än förr!

  sandraemilia, vogastyling

  May

  sandraemilia, fashion, outfit, summer 2019

   

  In May I traveled to Gothenburg to visit Malin with Mirella, Sarah and Erica. Or, Malin did not know that anyone other than Mirella would come so it was a nice surprise and trip;)

  I maj reste jag till Göteborg för att hälsa på Malin tillsammans med Mirella, Sarah och Erica. Eller ja, Malin visste ju inte att nån annan än Mirella skulle komma så det var en trevlig överraskning och resa 😉

  June

  sandraemilia, aktion österbotten

  I did a collaboration with my home town and Aktion Österbotten in june-august. So much fun!

  I juni-augusti  samarbetade jag med Aktion Österbotten och visade runt mina följare i min hemkommun Pedersöre. Så roligt!

  sandraemilia, aktion österbotten

  sandraemilia, summer, fashion

  Härliga sommar!

  sandraemilia, summer, fashion

  Thanks to the collaboration with Aktion Österbotten I got to experience a lot of fun, for example I was for the first time to Losten.

  Tack vare samarbetet med Aktion Österbotten fick jag uppleva mycket roligt, tex var jag för första gången till Losten.

  sandraemilia

  In June, Julia returned home after 3 months in the US, which she celebrated by inviting to a barbecue party (I did not have any pictures from that?). Julia is probably one of the ones that caused the most feelings for me in 2019, haha. Since her husband is from / lives in the US, she has lived in the US for 3 months / 3 months at home and moved there in October full time. I miss her so much but at the same time, of course, I’m so incredibly happy that she gets to be with her husband (only a few weeks back, by the way, I mean look to these pictures and understand that I cried with happiness when I first saw them!) ♥

  I juni kom Julia hem efter 3 månader i USA, det firade hon med att bjuda på grillfest (hade dock inga bilder därifrån?). Julia är nog en av dem som orsakat flest känslor för mig 2019, haha. Eftersom hennes man är från/bor i USA har hon bott 3 månader i USA/3 månader hemma och flyttade i Oktober dit på heltid. Jag saknar henne så enormt samtidigt som man förstås är så otroligt lycklig över att hon får vara med sin man (sedan bara några veckor tillbaka förresten, I mean look att these pictures och förstå att jag grät av lycka när jag såg dem första gången!) ♥

  July

  sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

  sandraemilia, summer fashion outfit, berlin

  Next trip with Tella! This time to Berlin and Berlin fashion week.

  Det blev dags för en ny arbetsresa med Tella. Denna gång till Berlin och Berlin Fashion week!

  sandraemilia, pink shit house party, forsby på toppen, pedersöre, danslava

  This years party! The JÄrven Games that me and Malin attended. It felt like when we were kids and hand out in the village.

  Årets fest blir lätt Forsby Järven games! Haha alltså vilken byafest det var! Jag och Malin fick uppleva hur det var då när vi var unga och brukade hänga i byn. Så såå roligt!

  sandraemilia, fashion, finland, outfit, kleinspits, dvärgspets

  sandraemilia, fashion, finland, outfit

  Me and Emma had a pic nic with our children 😉

  Jag och Emma hade picknick med våra små, hihi.

  sandraemilia

  Together with Julia and Michelle we had a staycation in Jakobstad at Hotel Epoque. It really opened my eyes to how nice it can be to “travel” in my own home region.

  Tillsammans med Julia och Michelle hade vi en staycation i Jakobstad på hotell Epoque. Det öppnade verkligen mina ögon för hur trevligt det kan vara att “resa” i den egna hemtrakten.

  sandraemilia, summer fashion outfit, finland

  Erica was home from Oslo! Why do they all move away? Haha

  Erica var hem från Oslo ♥  Hoho varför flyttar alla bara iväg haha. 

  sandraemilia, berlin, travel, vlog, fashion week

  August

  sandraemilia, tallinn, travel, vlog, vitis, tallinn, estonia, tips, travel, info, influencer

  In august we had our third influencer trip and for the second time to Tallinn!

  I augusti bar det av till Tallinn en gång till för min och Julias tredje influencerresa!

  sandraemilia, influencer trip, tallinn, travel, guide

  sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

  sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

  sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

  sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

  sandraemilia, tallinn travel guide, kadriorg palace

  sandraemilia, tallinn, travel, guide, kaks kokka,

  sandraemilia, tallinn, travel, guide, kaks kokka,

  sandraemilia, tallinn, travel, guide, tips, savoy boutique hotel

   

  sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

  Jona and I went on a road trip to Northern Norway, Senja and Lofoten. It was more than wonderful and it might happen that that success will be repeated this summer again!

  Jag och Jona åkte på Road trip till Norra Norge, Senja och Lofoten. Det var ju mer än underbart och kan hända den succén upprepas inkommande sommar igen!

   

  sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

   

  sandraemilia, norge, resa, road trip, norway

  In addition to these trips, it was time for a new retreat with the Grow business education! This time in Kokkola on a lovely parsonage and this time just like the last one left me with many thoughts and ideas. I must probably start my own retreats by 2020 with some entrepreneurial buddy so that we can continue to develop!

  Förutom dessa resor blev det dags för ett nytt retreat med Grow business utbildningen! Denna gång i Kokkola på en ljuvlig prästgård och även den här gången var det många tankar och idéer som uppstod. Jag måste nog 2020 börja göra egna retreats med nån entreprenörskompis så man kan fortsätta utvecklas!

   

  September

  8 COZY SCANDINAVIAN FALL OUTFITS 2019 sandraemilia

  In September, it was a quieter month since all the trips in August. In terms of work, it was a good month, including a new website for Voga and that we released our very first online course!

  I september blev det en lugnare månad i och med alla resor i augusti. Jobbmässigt var det en bra månad med bland annat ny hemsida för Voga och att vi släppte vår allra första online kurs!

  October

  sandraemilia, fall outfits, scandinavian style

  A lot of work in October as well!

  Oktober fortsatte i samma spår och det var full rulle jobbmässigt så hann inte med så mycket extra!

  November

  sandraemilia, thrift shopping, guide

  sandraemilia, halonen

  My ambassdorship for Halonen started.

  Mitt ambassadörskap för Halonen inleddes.

  sandraemilia

  Jag och Jona gick på Late night live.

  sandraemilia, riga

  With the Grow business education, it was time for a third and final trip to Riga. Wow! It was so fun and so rewarding!

  Med Grow utbildningen var det dags för en tredje och sista resa till Riga. Wow! Det var så roligt och så givande!

  sandraemilia, grow business coaching, riga

  sandraemilia, grow business coaching, riga

  sandraemilia, grow business coaching, riga

  sandraemilia, grow business,

  December

  My first December as an entrepreneur became absolutely wonderful! I could choose to take it easier in the beginning of December and took full time off 20.12-2.1. So nice! I who love Christmas really just enjoyed it! Gingerbread bakery with friends, Christmas concerts, cozy time at home with many Christmas movies, Christmas market. This Christmas may have been my best ever, maybe even beat Christmas as a kid which is hard to beat!

  Mitt första december som företagare blev helt underbart! Jag kunde välja att ta det lugnare hela början av december och tog helt ledigt 20.12-2.1. SÅ skönt! Jag som älskar julen fick verkligen bara njuta av den! Pepparkaksbak med vänner, julkonserter, myspys hemma med många julfilmer, julmarknad. Nej den här julen kan nog ha varit min bästa nånsin, slår kanske till och med jularna som barn vilket är svårt att slå!

  IMG_4646

  IMG_4679

  IMG_4739

  IMG_4755

  IMG_5744 (2)

  IMG_5754

  IMG_5764

  IMG_5769

  IMG_5777

  IMG_5785

  IMG_5793

  IMG_5799

  IMG_5804

  IMG_5874

  IMG_5880

  IMG_6012

  IMG_6014

  IMG_6020

  IMG_6490

  IMG_6500

  IMG_6503

  IMG_6511

  IMG_6550

  IMG_6559

  IMG_6570

  IMG_6576

  IMG_6590

  IMG_6595

  IMG_6601

  IMG_6616

  IMG_6618

  IMG_6640

   

   

   

   

   

   

  1
  Follow:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *


  Looking for Something?