MONTHLY UPDATE- March

sandraemilia, vogastyling

What was extra nice this month?

Vad var extra bra denna månad?

Extra bra i mars var att  jag fick umgås med Emilia och Johanna, bokade en resa och att jag fick mycket gjort på jobbfronten.

What made you sad?

I am not a believer and do not really know what I believe in or not believe in, I do not believe in ghosts but are not entirely against them either. But a thing that made me sad was this. Next weeks Monday it’s the anniversary since my dad died. Exactly two weeks before a podcast ended with this song that my dad told me was the first song he heard on the radio after I was born. Love me for who I am with Ainbusk. On Monday when it was exactly one week until the anniversary, I wnet on a fitness pilates class and the first song that came on was Can you see me with Krista Siegfrieds. A song Krista wrote after her father died and it was a song that influenced me a lot after my father’s death.
The strange thing was that I haven’t heard any of these songs for a long, long time! So that both songs were played exactly one and two weeks before the anniversary actually felt a little strange and I was of course sad when they came and I got reminded of what time of the year it is.

Vad gjorde dig ledsen?

Jag är inte troende och vet inte riktigt vad jag tror på eller inte tror på, tror inte på spöken men är heller inte helt mot den “världen”. Men en grej som gjorde mig ledsen var det här. Nästa vecka måndag är det årsdagen sen min pappa dog. Exakt två veckor innan så avslutades en podcast med en sång som min pappa berättade var den första sången han hörde på radion efter att jag blivit född. Älska mig för den jag är med Ainbusk. I måndags när det var exakt en vecka tills årsdagen så går jag på ett fitness pilatespass och första låten som kommer på är Can you see me med Krista Siegfrieds. En låt Krista skrev efter att hennes pappa dött och det var en låt som påverkade mig massor efter min pappas död. 
Det märkliga var att jag har inte hört nån av dessa låtar på länge, länge! Så att båda låtarna spelades på exakt en och två veckor innan årsdagen kändes faktiskt lite märkligt och jag blev såklart ledsen när de kom och blev påmind om vilken tid på året det är.

sandraemilia, vogastyling

Something new regarding work?

Instagram that I work so hard for is moving forward, we have booked a new lecture date for Voga in Vaasa and our latest project (which can be the perfect mother day gift, hehe) is also moving forward as soon as we launch! Yes this was now advertising for my company Voga Styling!

So I was also on a new work trip with Tella! Just like the last time in Stockholm, I worked as a salesman and marketer in Swedish. But this time in Piteå, Luleå and Skellefteå.

Något nytt på jobbfronten?

Instagram som jag jobbar så hårt på går framåt, vi har bokat nytt föreläsningsdatum för Voga i Vasa (24 april 17.30, mer info här) och vårt senaste projekt (som kan bli den perfekta morsdagspresenten, hehe) går också framåt så snart lanserar vi! Ja det här var nu då reklam för mitt företag Voga Styling!

Så var jag också på en ny arbetsresa med Tella! Precis som senast i Stockholm jobbade jag som säljare och marknadsförare på svenska. Men denna gång i Piteå, Luleå och Skellefteå. 

sandraemilia, vogastyling

Are you extra proud of something you did this month?

Yes actually, I was talking at this inspirational breakfast for about 20 persons and there I did get the feeling that yes, I actually managed to inspire!

Är du extra stolt över något denna månad?

Jo men faktiskt, var och pratade på en inspirationsfrukost för ett 20tal personer och alltså där kände jag nog faktiskt att jag fick till det, att jag faktiskt lyckades inspirera!

Have you been working out?

Yes but I have been so bad at writing down my workouts! Do not know why since there is something I have done for a long time! But I have already got better at it now in April so I should get back at it! But I guess I probably trained around 3-4 times a week, at the gym, on a pass and actually a lot at home. I bought a kettle bell here you see.

Har du tränat den här månaden?

Ja men alltså jag har varit så dålig på att skriva ner mina träningar! Vet inte varför då det är något jag gjort länge länge! Men har redan hunnit bli bättre på det nu i april så visst löser det sig! Men gissar jag nog tränat runt 3-4 gånger i veckan, på gym, på pass och faktiskt en hel del hemma. Köpte nämligen en kettle bell hit. 

OUTFITS

thumbnail_AfterlightImage (9)

thumbnail_IMG_6767

sandraemilia, shopping, vaasa citry storm, samarbete, finland, collaboration, stylist, fashion

4
Follow:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *